இளங்கலை படிப்புக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரும் தமிழக அரசு திரைப்படக் கல்லூரி

சென்னை தமிழக அரசின் எம் ஜி ஆர் திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி பயிற்சி நிறுவனம் இந்த ஆண்டுக்கான இளங்கலை படிப்புக்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோருகின்றது கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழக அரசு எம்.ஜி.ஆர் திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பயிற்சி நிறுவனம் அரசின் செய்தி மக்கள் தொடர்புத் துறையின் கீழ் இயங்கி வரும் ஒரே கல்வி நிறுவனம் ஆகும்.  திரைப்படத்துறை மற்றும் தொலைக்காட்சி துறையில் மிகச் சிறந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களையும், இயக்குநர்களையும் உருவாக்கி வரும் இந்நிறுவனம் தனித்துவம் மிக்க நிறுவனமாகும். […]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.