இந்தியாவின் நைட்டிங்கேல் லதா மங்கேஷ்கர் இறுதி ஊர்வலத்தைக் கண்ணீரால் நனைத்த மக்கள்! | Photo Album

லதா மங்கேஷ்கர்
லதா மங்கேஷ்கர்
லக்னோவில் லதா மங்கேஷ்கரின் மறைவுக்காக இரண்டு நிமிடங்கள் மௌன அஞ்சலி செலுத்திய யோகி ஆதித்யநாத், அமித் ஷா
லதா மங்கேஷ்கரின் இறுதி ஊர்வலம்
லதா மங்கேஷ்கரின் இறுதி ஊர்வலம்
லதா மங்கேஷ்கருக்கு அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம்
லதா மங்கேஷ்கருக்கு அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம்
லதா மங்கேஷ்கருக்கு அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம்
லதா மங்கேஷ்கருக்கு அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம்
லதா மங்கேஷ்கருக்கு அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம்
லதா மங்கேஷ்கருக்கு அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம்
லதா மங்கேஷ்கரின் இறுதி ஊர்வலம்
அமிதாப் பச்சன் மற்றும் அவரின் மகள் ஸ்வேதா
லதா மங்கேஷ்கரின் இறுதி ஊர்வலம்
லதா மங்கேஷ்கரின் இறுதி ஊர்வலம்
லதா மங்கேஷ்கரின் இறுதி ஊர்வலம்
லதா மங்கேஷ்கரின் இறுதி ஊர்வலம்
லதா மங்கேஷ்கரின் இறுதி ஊர்வலம்
லதா மங்கேஷ்கரின் இறுதி ஊர்வலம்
அமிதாப் பச்சன் மற்றும் அவரின் மகள் ஸ்வேதா
லதா மங்கேஷ்கரின் சகோதரி ஆஷா போஸ்லே
லதா மங்கேஷ்கருக்கு அஞ்சலி செலுத்த நிற்கும் கூட்டம்
லதா மங்கேஷ்கரின் இறுதிச் சடங்கு

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.