தமிழகத்தில் இன்று 6,120 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு  – 06/02/2022

சென்னை

மிழகத்தில் இன்று 6,120 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு மொத்தம் 34,10,882 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்

இன்று தமிழகத்தில் 1,33,537 கொரோனா பரிசோதனை நடந்துள்ளது.  இதுவரை 6,25,25,017 கொரோனா பரிசோதனை நடந்துள்ளது.

இன்று 6,120 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.   இதுவரை 34,10,882 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கொரோனாவால் இன்று 26 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.  இதுவரை 37,759 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.

இன்று 23,144 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். இதுவரை 32,51,295 பேர் குணம் அடைந்து வீடு திரும்பி உள்ளனர்.

தற்போது 1,21,828 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இன்று சென்னையில் 972 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதுவரை சென்னையில் 7,42,191 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னையில் இன்று 7 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 9,004 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

இன்று 4,342 பேர் குணம் அடைந்து மொத்தம் 7,15,322 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

தற்போது சென்னையில் 17,865 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

தமிழக தினசரி கொரோனா பாதிப்பில் கோவை 911 உடன் இரண்டாம் இடத்திலும் செங்கல்பட்டு 533 உடன் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளது.

மொத்த பாதிப்பில் இரண்டாவதாக உள்ள கோவை மாவட்டத்தில் 3,22,892 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 2,589 பேர் உயிர் இழந்து 3,06,179 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 18,124 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மொத்த பாதிப்பில் மூன்றாவதாக உள்ள செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 2,31,534 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 2,639 பேர் உயிர் இழந்து 2,16,731 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 9,253 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.