லதா மங்கேஷ்கர் மறைவையொட்டி, 2 நாட்களுக்கு தேசியளவில் துக்கம் கடைப்பிடிக்கப்படும் – மத்திய அரசு <!– லதா மங்கேஷ்கர் மறைவையொட்டி, 2 நாட்களுக்கு தேசியளவில் துக்… –>

லதா மங்கேஷ்கர் மறைவு – 2 நாட்கள் துக்கம் கடைப்பிடிப்பு

லதா மங்கேஷ்கர் மறைவையொட்டி, 2 நாட்களுக்கு தேசியளவில் துக்கம் கடைப்பிடிக்கப்படும் – மத்திய அரசு

இன்றும், நாளையும் தேசியக் கொடிகள் அரைக் கம்பத்தில் பறக்கவிடப்படும் – மத்திய அரசு

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.