தமிழகத்தில் இன்று 4,519 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு  – 08/02/2022

சென்னை

மிழகத்தில் இன்று 4,519 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு மொத்தம் 34,20,505 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்

இன்று தமிழகத்தில் 1,15,898 கொரோனா பரிசோதனை நடந்துள்ளது.  இதுவரை 6,27,59,697 கொரோனா பரிசோதனை நடந்துள்ளது.

இன்று 4,519 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது. இதில் 3 பேர் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வந்துள்ளனர்.   இதுவரை 34,20,505 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கொரோனாவால் இன்று 37 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.  இதுவரை 37,809 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.

இன்று 20,237 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். இதுவரை 32,92,559 பேர் குணம் அடைந்து வீடு திரும்பி உள்ளனர்.

தற்போது 90,137 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இன்று சென்னையில் 792 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதுவரை சென்னையில் 7,43,829 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னையில் இன்று 11 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 9,023 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

இன்று 3,285 பேர் குணம் அடைந்து மொத்தம் 7,22,591 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

தற்போது சென்னையில் 12,215 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

தமிழக தினசரி கொரோனா பாதிப்பில் கோவை 778 உடன் இரண்டாம் இடத்திலும் செங்கல்பட்டு 398 உடன் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளது.

மொத்த பாதிப்பில் இரண்டாவதாக உள்ள கோவை மாவட்டத்தில் 3,24,481 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 2,593 பேர் உயிர் இழந்து 3,10,761 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 11,127 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மொத்த பாதிப்பில் மூன்றாவதாக உள்ள செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 2,32,396 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 2,643 பேர் உயிர் இழந்து 2,22,356 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 7,397 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.