வெளிநாட்டிலிருந்து இலங்கைக்கு பணம் அனுப்ப இலகுவழி: செய்திகளின் தொகுப்பு(Videos)வெளிநாடுகளில்
வசிக்கும் இலங்கையர்களுக்குப் பணம் அனுப்பும் செயல்முறையை எளிதாக்கும் வகையில்
கையடக்கத் தொலைபேசி செயலி ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

LANKA REMIT என்ற
செயலியே இலங்கை மத்திய வங்கி வளாகத்தில் வைத்து நேற்று உத்தியோகபூர்வமாக
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

இந்தச் செயலியின் மூலம் எந்த நாட்டிலிருந்தும்
இலங்கையில் உள்ள எந்த வங்கிக் கணக்கிற்கும் உடனடி பணப் பரிமாற்றச் சேவைகளைப்
பெற முடியும்.

இது தொடர்பான விரிவான தகல்களுடன் மேலும் பல செய்திகளை உள்ளடக்கி வருகிறது இன்றைய மதிய நேர செய்திகளின் தொகுப்பு, Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.