இஸ்ரோ இதுவரை 471 செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்தியுள்ளது: ஒன்றிய விண்வெளித்துறை அமைச்சகம் தகவல்

டெல்லி: இஸ்ரோ இதுவரை 471 செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்தியுள்ளதாக ஒன்றிய விண்வெளித்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இதில் 36 நாடுகளின் 342 செயற்கைக்கோள்களும் அடங்கும் என ஒன்றிய அணுசக்தி மற்றும் விண்வெளித்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.