பிப்ரவரி 26ஆம் நாள் 6, 7, 8ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குப் புத்தகப் பை இல்லாத நாள் கடைப்பிடிப்பு <!– பிப்ரவரி 26ஆம் நாள் 6, 7, 8ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குப் புத… –>

பிப்ரவரி 26 – புத்தகப் பை இல்லாத நாள்

6, 7, 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குப் புத்தகப் பை இல்லாத நாள் கடைப்பிடிப்பு

பிப்ரவரி 26ஆம் நாள் புத்தகப் பை இல்லாத நாளாகக் கடைப்பிடிக்கப்படும் – பள்ளிக்கல்வித்துறை

புத்தகங்கள் எடுத்துச் செல்லாமல் அனுபவம் மூலம் வாழ்க்கைக் கல்வி பயிலும் திட்டம்

மாடித்தோட்டம், மூலிகைத் தாவர வளர்ப்பு, பாரம்பரியக் கலைகள் பற்றிப் பயிற்சியளிக்க நடவடிக்கை

மாணவர்களுக்குச் சிற்றுண்டி, பரிசுப்பொருட்கள் வழங்க 1.2 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியது பள்ளிக்கல்வித்துறை

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.