யமஹா பொங்கல் திருநாள் சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது

இந்தியாவின் முன்னணி இரு சக்கர வாகன நிறுவனங்களில் ஒன்றான யமஹா மோட்டார் இந்தியா குழும நிறுவனம், தமிழர் திருநாள் பொங்கல் பண்டிகைக்கு சிறப்பு சலுகைகளை இன்று அறிவித்துள்ளன. தமிழகத்தில் ஜனவரி மாதம் 31 வரை செல்லுபடியாகும். இந்தியாவில் கிடைக்கும் யமஹாவின் 125cc ஹைப்ரிட் ஸ்கூட்டர் மாடல், 150cc FZ மாடல் மற்றும் 155cc YZF-R15 V3 மாடல் ஆகியவற்றில் தற்போது சலுகைகள் பொருந்தும்.

தமிழ்நாடு மாநிலத்திற்கான பொங்கல் சலுகை விவரங்கள் கீழே:

  1. ஃபேசினோ 125 Fi ஹைப்ரிட் | ரே ZR 125 Fi ஹைப்ரிட் | ரே ZR ஸ்ட்ரீட் ரேலி 125 Fi ஹைப்ரிட்: ரூ. 5,000/- கேஷ் பேக் சலுகை மற்றும் 0% வட்டி விகிதம்.
  2. யமஹா FZ 15 மாடல் வரம்பு: குறைந்த கட்டணம் – ரூ. 9,999/- அல்லது 9.25% வட்டி விகிதம்.

3. யமஹா YZF-R15 V3 மாடல்: குறைந்த கட்டணம் – ரூ 19,999/- அல்லது 10.99% வட்டி விகிதம்.

125cc ஹைப்ரிட் ஸ்கூட்டர்கள் FZ 15 மாடல் வரம்பு மற்றும் YZF R15 V3 மாடல்களில் சலுகைகள் மட்டும் நிதித் திட்டங்கள் பொருந்தும்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.