ஐபிஎல் மெகா ஏலம்: 98வது வீரர்களிலிருந்து 164 வரை வீரர்கள் இன்று ஏலம்

பெங்களூரு: ஐபிஎல் மெகா ஏலத்தில் இன்று 98வது வீரர்களிலிருந்து 164 வரை வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர். 164 முதல் 600 வரை உள்ள வீரர்களில் ஒவ்வொரு அணியும் 20 பேரை தேர்வு செய்ய வேண்டும். அணிகள் தேர்வு செய்த வீரர்கள் மட்டுமே ஏலத்திற்கு விடப்படுவார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.