பீட்சாவை போல் காட்சியளிக்கும் வியாழன் கோள்.. பீட்சா தினத்தை முன்னிட்டு நாசா வெளியிட்டுள்ள வீடியோ..! <!– பீட்சாவை போல் காட்சியளிக்கும் வியாழன் கோள்.. பீட்சா தினத்… –>

பீட்சாவை போல் காட்சியளிக்கும் வியாழன் கோளின் புதிய வீடியோவை நாசா வெளியிட்டுள்ளது.

ஜூனோ விண்கலம் பதிவு செய்த வியாழன் கோளின் மேல்பரப்பின் காட்சிப் பதிவை, பீட்சா தினத்தை முன்னிட்டு நாசா அமைப்பு வெளியிட்டது. இது குறித்து தெரிவித்த அந்த அமைப்பு, பீட்சா போல் காட்சியளிக்கும் வியாழனின் மேற்பரப்பில் உள்ள மஞ்சள் நிறப் பகுதி மிக வெப்பமானதாகவும், கரு நிறப்பகுதி குளிர்ச்சி மிகுந்ததாகவும் இருக்கும் என குறிப்பிட்டுள்ளது.

இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் வெளியிடப்பட்ட இந்த வீடியோ, இணையதளத்தில் அதிக நபர்களால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.