விண்வெளியில் வேற்று கிரகவாசிகள் இருப்பதற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை: ஆஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள் தகவல்

ஆஸ்திரேலியா: விண்வெளியில் வேற்று கிரகவாசிகள் இருப்பதற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை எனவும் நட்சத்திரங்கள் மற்றும் பிற கோள்களிலிருந்து எந்த விதமான அதிர்வுகளும் கண்டறியப்படவில்லை எனவும் மிக சக்தி வாய்ந்த ரேடியோ டெலஸ்க்கோப் மூலம் ஆராய்ச்சி செய்த ஆஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.