ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் புதிய சி.இ.ஓ.-வாக இல்கர் அய்சி நியமனம்: டாடா அறிவிப்பு

டெல்லி: ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் புதிய தலைமைச் செயல் அதிகாரி, நிர்வாக இயக்குநராக இல்கர் அய்சி நியமனம் செய்யப்பட்டிருப்பதாக டாடா தெரிவித்திருக்கிறது. துருக்கி ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவரான இல்கர் அய்சி, ஏர் இந்தியாவின் சி.இ.ஓ.வாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.