இன்றைய (15.02.2022) வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (15.02.2022) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.