இலங்கையில் இன்று அடையாளம் காணப்பட்ட கொவிட் தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை

இலங்கையில் இன்று (15) அடையாளம் காணப்பட்ட கொவிட் தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 1,252

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.