இலங்கையில் இன்று கொவிட் தொற்றின் காரணமாக உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை

இலங்கையில் இன்று கொவிட் தொற்றின் காரணமாக உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.