தமிழகத்தில் இன்று 1,325 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு  – 16/02/2022

சென்னை

மிழகத்தில் இன்று 1,310 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு மொத்தம் 34,40,531 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்

இன்று தமிழகத்தில் 85,579 கொரோனா பரிசோதனை நடந்துள்ளது.  இதுவரை 6,35,63,087 கொரோனா பரிசோதனை நடந்துள்ளது.

இன்று 1,310பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதில் வெளிநாட்டில் இருந்து ஒருவரும் வெளி மாநிலத்தில் இருந்து ஒருவரும் வந்துள்ளனர்.   இதுவரை 34,40,531 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கொரோனாவால் இன்று 10 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.  இதுவரை 37,956 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.

இன்று 5,374 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். இதுவரை 33,75,281 பேர் குணம் அடைந்து வீடு திரும்பி உள்ளனர்.

தற்போது 27,294 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இன்று சென்னையில் 296 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதுவரை சென்னையில் 7,47,791 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னையில் இன்று 2 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 9,050 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

இன்று 842 பேர் குணம் அடைந்து மொத்தம் 7,34,141 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

தற்போது சென்னையில் 4,600 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

தமிழக தினசரி கொரோனா பாதிப்பில் கோவை 227 உடன் இரண்டாம் இடத்திலும் செங்கல்பட்டு 110 உடன் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளது.

மொத்த பாதிப்பில் இரண்டாவதாக உள்ள கோவை மாவட்டத்தில் 3,28,159 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 2,608 பேர் உயிர் இழந்து 3,21,428 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 4,123 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மொத்த பாதிப்பில் மூன்றாவதாக உள்ள செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 2,34,083 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 2,652 பேர் உயிர் இழந்து 2,29,261 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 2,170 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.