2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நர்சரி, மழலையர் பள்ளிகள் திறப்பு <!– 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நர்சரி, மழலையர் பள்ளிகள் திறப்பு –>

2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மழலையர் பள்ளிகள் திறப்பு

கொரோனா விதிகளை பின்பற்றி மழலையர் பள்ளிகள் திறப்பு

எல்.கே.ஜி, யூ.கே.ஜி மாணவர்களை பள்ளிக்கு அழைத்து வரும் பெற்றோர்

அரசு, தனியார் நர்சரி, மழலையர் பள்ளி மாணவர்கள் வருகை

பள்ளிகளில் மழலையர்கள் தனி வரிசையில் செல்ல ஏற்பாடு

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.