ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் போல் நகர்ப்புற தேர்தலில்.. சொதப்பாதீங்க;தேர்தல் அதிகாரிகளிடம் வேட்பாளர்கள் எதிர்பார்ப்ப;

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.