பிரான்ஸ்: விளையாட்டுகளில் மத அடையாளங்களை வெளிப்படுத்துவதை தடைசெய்யும் மசோதா – தேசிய சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைப்பு

பாரிஸ்,
பிரான்சில் விளையாட்டு தொடர்பான நிகழ்வுகளில் வெளியே தெரியும்படி மத அடையாளங்களை வெளிப்படுத்துவதை தடைசெய்யும்  வரைவு மசோதாவிற்கு செனட் சபை வாக்களிக்க மறுத்ததை அடுத்து, இந்த மசோதா பிரான்சின் தேசிய சட்டமன்றத்திற்கு ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டு உள்ளது.

இந்த மசோதாவில் பழமைவாத மேல் சபையால் திருத்தமாகச் சேர்க்கப்பட்ட ஒரு ஷரத்து உள்ளது. அது விளையாட்டு கூட்டமைப்புகளால் ஏற்பாடு செய்யப்படும் நிகழ்வுகள் மற்றும் போட்டிகளில் ‘வெளியே தெரியும்படி மத அடையாளங்களை வெளிப்படுத்துவது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது’ என்று குறிப்பிடுகிறது.
இந்த மசோதா கீழ்சபையில் உள்ள அரசாங்கம் மற்றும் அதன் கூட்டாளிகளால் எதிர்க்கப்படுகிறது. இந்த மசோதா குறித்த இறுதி வாக்கெடுப்பு தேசிய சட்டமன்றத்தில் நடைபெற உள்ளது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.