நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் – சென்னையில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி 3.96 சதவீத வாக்குகள் பதிவு <!– நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் – சென்னையில் காலை 9 மணி நில… –>

காலை 9 மணி நிலவரம் – 3.96% வாக்குப்பதிவு

சென்னை மாநகராட்சியில் 3.96% வாக்குப்பதிவு

நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் – காலை 9 மணி நிலவரப்படி 3.96% வாக்குகள் பதிவு

சென்னை மாநகராட்சியில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி 3.96% வாக்குகள் பதிவு

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.