18.02.2022 தொடக்கம்20.02.2022 வரை கொனோனா தொற்றினால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புக்கள்

18.02.2022 தொடக்கம் 20.02.2022 வரை கொனோனா தொற்றினால் ஏற்பட்ட  உயிரிழப்புக்கள்:

 

covid death 19.02.2022

274214715 500037608349446 5628063801684490022 n

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.