பாதுகாப்பு ; ஓட்டு எண்ணும் மையங்களில் 1600 போலீசார் மதியம் ஒரு மணிக்குள் முடிவுகள் வெளியாகும்;

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.