உக்ரைனில் இருந்து 5 தமிழர்கள் ஏர் இந்தியா விமானம் மூலம் மீட்பு <!– உக்ரைனில் இருந்து 5 தமிழர்கள் ஏர் இந்தியா விமானம் மூலம் ம… –>

உக்ரைனிலிருந்து 5 தமிழர்கள் மீட்பு

இந்தியர்கள் 470 பேர் அழைத்து வரப்படுகின்றனர்

உக்ரைனில் இருந்து 5 தமிழர்கள் ஏர் இந்தியா விமானம் மூலம் மீட்பு

ருமேனியா வழியாக முதற்கட்டமாக இந்தியர்கள் 470 பேர் மீட்பு

மும்பைக்கு அழைத்து வரப்படும் இந்தியர்களில் 5 தமிழர்கள் உள்ளதாக தகவல்

உக்ரைனின் அண்டை நாடுகளான ருமேனியா, ஹங்கேரி வழியாக இந்தியர்கள் மீட்பு

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.