ஐ.நா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் உக்ரைன் மீதான ரஷ்ய தாக்குதலுக்கு எதிரான வாக்கெடுப்பில் இந்தியா, சீனா ஆப்சண்ட

நியூயார்க்: ஐ.நா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் உக்ரைன் மீதான ரஷ்ய தாக்குதலுக்கு எதிரான வாக்கெடுப்பில் இந்தியா, சீனா ஆகிய நாடுகள் கலந்துகொள்ளாமல் நடுநிலை வகித்துள்ளன. ரஷ்யா தனது வீட்டோ அதிகாரம் மூலம் இந்த தீர்மானத்தை தோல்வி அடையச் செய்தது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.