பிரபஞ்சத்தில் காஸ்மிக் கதிர்களால் நடனமாடும் கருந்துளைகள்.! <!– பிரபஞ்சத்தில் காஸ்மிக் கதிர்களால் நடனமாடும் கருந்துளைகள்.! –>

பால்வெளி மண்டலத்தில் காஸ்மிக் கதிர்களுக்கு இடையே சிக்கிய இரு கருந்துளைகள் ஒன்றை ஒன்று சுற்றி வந்து நடனம் போல் இருந்த காட்சியை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

பிகேஎஸ் 2131-021 எனப்படும் இந்த கருந்துளைகள் தற்போது சுமார் 9 பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் அமைந்துள்ளன.

இந்த கருந்துளைகள் ஒவ்வொரு இரண்டு வருடங்களுக்கும் ஒருவரையொருவர் சுற்றி வருவது போல் தோன்றுவதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அடுத்த 10 ஆயிரம் ஆண்டுகளில் இவை இரண்டும் இணையும் போது விண்வெளி முழுவதும் ஈர்ப்பு அலைகள் ஏற்படும் என்றும் விஞ்ஞானிகள் கூறியுள்ளனர்.

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.