இனிப்பு வழங்கி சமாஜ்வாதி கட்சியினர் கொண்டாட்டம்.. 500 கிலோ லட்டு ஆர்டர்!

சமாஜ்வாதி அலுவலகத்தில் இனிப்பு வழங்கி தொண்டர்கள் உற்சாக கொண்டாட்டம்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.