சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவ மேற்படிப்பில் 50 சதவீத இடஒதுக்கீட்டிற்கு உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி

50% இட ஒதுக்கீட்டிற்கு உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி

கலந்தாய்வு நடத்தவும் உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி

சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவ மேற்படிப்பில் 50 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கியதற்கு எதிரான வழக்கு

சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவ மேற்படிப்பில் 50 சதவீத இடஒதுக்கீட்டிற்கு உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி

சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவ மேற்படிப்பில் 50 சதவீத இடஒதுக்கீட்டிற்கு எதிரான மனுக்கள் தள்ளுபடி

தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைக்கு எதிரான ரிட் மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு

கடந்தாண்டைப் போல இந்தாண்டு மருத்துவ மேற்படிப்பில் மாணவர்களை சேர்க்க உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி

சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவ மேற்படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வை நடத்தவும் உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.