தெமட்டகொடை புகையிரத தளத்தை ஜனாதிபதி பார்வையிட்டார்… திருப்திகரமான தொழிலுக்கு ஊழியர்களுக்கு இடமளியுங்கள்…ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.