ஒன்றிய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயலை சந்தித்தார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

டெல்லி: ஒன்றிய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயலை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சந்தித்து பேசினார். காலையில் ஒன்றிய நிதி அமைச்சரை சந்தித்த நிலையில் ஒன்றிய தொழில் துறை அமைச்சருடன் சந்தித்து பேசி வருகிறார்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.