மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 462 புள்ளிகள் உயர்ந்து 59,031 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 462 புள்ளிகள் சரிந்து 59,031 புள்ளிகளில் வர்த்தமாகிறது. தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 126 புள்ளிகள் குறைந்து 17,590 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது. 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.