இங்கிலாந்தில் நாளை முதல் 5 முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி தொடக்கம்.!

இங்கிலாந்தில் நாளை முதல் 5 முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி தொடங்குகிறது.

குழந்தைகளின் பெற்றோர் மற்றும் பராமரிப்பாளர்கள் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்த முன்பதிவு செய்யலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கிலாந்தில் தற்போது சுமார் 50 லட்சம் குழந்தைகள் தடுப்பூசி பெறத் தகுதி உடையவர்களாக உள்ளனர்.

இவர்களுக்கு 12 வார இடைவெளியில் குறைந்த டோஸ் தடுப்பூசியினை 2 தவணைகளில் வழங்கலாம் என பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.