வாழைப்பழத்தை 3 நிமிடங்களில் உரிக்கும் ரோபோ ஜப்பானில் கண்டுபிடிப்பு.!

வாழைப்பழத்தை 3 நிமிடங்களில் உரிக்கும் ரோபோ ஜப்பானில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ரோபோவின் இருகரங்கள் போன்ற பாகங்களின் உதவியோடு வாழைப்பழத்தை மனிதர்கள் உரிப்பது போன்று ரோபோவுக்கு வாழைப்பழத்தை உரிப்பதற்கு 13மணி நேரம் பயிற்சி அளித்ததாக டோக்கியோ பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

இன்றும் சோதனை கட்டத்தில் இந்த ரோபோ உள்ளதாகவும், செயல்பாட்டுக்கு வரும் போது உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலைக்கு மிகவும் பேருதவியாக இருக்கும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.