மக்களிடம் இலங்கை மின்சார சபை விடுத்துள்ள முக்கிய கோரிக்கை! செய்திகளின் தொகுப்பு (Video)நாடளாவிய ரீதியில் கடந்த சில நாட்களாக நிலவிவரும் தொடர் மின் தடை நெருக்கடி
காரணமாக புத்தாண்டு காலத்தில் மின்சார உபகரணங்களை பயன்படுத்துவதில் கவனம்
செலுத்துமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

புத்தாண்டு காலத்தில் வீட்டு மின்சார பாவனை அதிகரித்துள்ள நிலையில், நுகர்வோர்
தமது அன்றாட மின் பாவனையை சிக்கனமாக பயன்படுத்துமாறு இலங்கை மின்சார சபை
கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இது தொடர்பான விரிவான தகவல்களுடன் இன்னும் பல முக்கிய செய்திகளை உள்ளடக்கி வருகிறது இன்றைய தினத்திற்கான காலை நேர முக்கிய செய்திகளின் தொகுப்பு,Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.