எந்த ஒரு தீய சக்தியாலும் உக்ரைனை அழிக்க முடியாது – அதிபர் செலன்ஸ்கி.!

எந்த ஒரு தீய சக்தியாலும் உக்ரைனை அழிக்க முடியாது என ஈஸ்டர் தின உரையில் அதிபர் செலன்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளார்.

தலைநகர் கீவில், 1,000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த புனித சோஃபியா தேவாலயத்தில் இருந்தபடி நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றிய செலன்ஸ்கி, அண்டை நாடான ரஷ்யா-வால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இருளில் இருந்து விரைவில் மீண்டு வருவோம் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.