44 பில்லியன் டாலருக்கு டுவிட்டரை விலைக்கு வாங்கினார் எலன் மஸ்க்

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.