இலங்கையில் நேற்று (14.05.2022) கொவிட் மரணம் எதுவும் இல்லை

இலங்கையில் நேற்று (14.05.2022) கொவிட் மரணம் எதுவும் இல்லை

 

civid Death Report Nil 15.0.2022

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.