சுவிஸ் நாட்டு கட்டுமான நிறுவனமான ஹோல்சிம் இந்தியா நிறுவனத்தின் இந்திய பிரிவை வாங்கும் கவுதம் அதானி.!

சுவிஸ் நாட்டு கட்டுமான நிறுவனமான ஹோல்சிம் இந்தியப் பிரிவின் சிமெண்ட் நிறுவனங்களை1050 கோடி டாலர் மதிப்பில் கவுதம் அதானி வாங்குகிறார்.

இதன் மூலம் அம்புஜா, ஏசிசி ஆகிய இரு சிமெண்ட் நிறுவனங்களும் ஆசியாவின் பெரும் கோடீஸ்வரரான அதானி குழுமங்களின் கீழ வர உள்ளது.

இந்த ஒப்பந்த வாயிலாக உள்நாட்டு சிமெண்ட் உற்பத்தி சந்தையில் 2-வது பெரிய சிமெண்ட் நிறுவனமாக அதானி சிமெண்ட்ஸ் உருவெடுக்கிறது.   

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.