இலங்கையில் இன்று பதிவாகியுள்ள அமெரிக்க டொலரொன்றின் பெறுமதி


இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட இன்றைய தினத்திற்கான நாணய மாற்று விகிதங்களின் படி அமெரிக்க டொலரொன்றின் விற்பனை விலை 364.73 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

அதேபோல், அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு விலை 354.76 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளதாக மத்திய வங்கி குறிப்பிட்டுள்ளது.

அத்துடன் அனுமதி பெற்ற பல வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலரின் பெறுமதியானது 365 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது. 

ரூபாவின் பெறுமதி உயர்ந்தது! மத்திய வங்கி அறிவிப்பு 

Gallery

GallerySource link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.