காஷ்மீரின் புல்வாமா பகுதியில் 3 தீவிரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை


காஷ்மீரின் புல்வாமா பகுதியில் 3 தீவிரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை
<!– காஷ்மீரின் புல்வாமா பகுதியில் 3 தீவிரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை –>

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.