செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடக்க விழாவில் ’என்ஜாய் எஞ்சாமி’ பாடலை பாடிய பாடகி தீ

சென்னை:செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடக்க விழாவில் பாடகி தீ பாடிய  ’என்ஜாய் எஞ்சாமி’ பாடல் அரங்கேற்றப்பட்டது. தெருக்குரல் அறிவு ஆல்பத்தில் இடம்பெற்ற ’என்ஜாய் எஞ்சாமி’ பாடல் தீ, கிடாக்குழி மாரியம்மாள் குரலில் அரங்கேற்றப்பட்டது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.