கனடாவில் அதிகம் பேசப்படும் 4-வது மொழியான இந்திய மொழி!


பஞ்சாபி இப்போது கனடாவில் அதிகம் பேசப்படும் 4-வது மொழியாக மாறியுள்ளது.

கனடாவில் மாண்டரின் மொழி பேசுபவர்களை விட பஞ்சாபி மொழி பேசுபவர்களின் எண்ணிக்கை வேகமாக வளர்ந்துள்ளது.

2016 மற்றும் 2021 க்கு இடையில், பஞ்சாபி மொழி பேசுபவர்களின் எண்ணிக்கை 49 சதவீதம் அதிகரித்து 5,20,000 ஆக இருந்தது.

Statistics Canada வெளியிட்ட 2021-ஆம் ஆண்டின் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புத் தரவுகளின்படி, கனடாவில் ஆங்கிலம் மற்றும் பிரஞ்சுக்குப் பிறகு நாட்டில் பொதுவாகப் பேசப்படும் மொழிகளாக மாண்டரின் மற்றும் பஞ்சாபி ஆகிய இரண்டு மொழிகளும் அதன் அடுத்தடுத்த இடத்தை பிடித்துள்ளன. மேலும் அவை இரண்டும் கனடாவின் அதிகாரப்பூர்வ மொழிகளாகும்.

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 49% அதிகரிப்புடன், பஞ்சாபி இப்போது கனடாவில் அதிகம் பேசப்படும் நான்காவது மொழியாக மாறியுள்ளது.

கனடாவில் அதிகம் பேசப்படும் 4-வது மொழியான இந்திய மொழி! | Punjabi Fourth Most Spoken Language Canada

இருப்பினும், பஞ்சாபி பேசுபவர்களின் எண்ணிக்கை மாண்டரின் மொழி பேசுபவர்களை விட வேகமாக வளர்ந்துள்ளது. 2016 மற்றும் 2021-க்கு இடையில், பஞ்சாபி மொழி பேசுபவர்களின் எண்ணிக்கை 49% அதிகரித்து 5,20,000 ஆகவும், மாண்டரின் மொழி பேசுபவர்களின் எண்ணிக்கை மெதுவாகவும் 15% அதிகரித்து 531,000 ஆகவும் அதிகரித்தது.

கனடாவில், மற்ற இந்திய மொழிகளும் செழித்து வருகின்றன. இந்தி பேசுபவர்கள் 66% அதிகரித்து 92,000 ஆக உள்ளனர், அதேசமயம் குஜராத்தி பேசுபவர்கள் அதே எண்ணிக்கையில் இருந்தபோதிலும் 43% குறைந்துள்ளதாக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. மலாய் மொழி பேசுபவர்களின் எண்ணிக்கை 129% அதிகரித்து 35,000 ஆக உயர்ந்து, பட்டியலில் அடுத்த இடத்தைப் பிடித்தது.

சில மொழிகளைப் பேசுபவர்களின் எண்ணிக்கை திடீரென அதிகரிப்பதற்கு பெரும்பாலும் குடியேற்றமே காரணம் என்று StatCan செய்திக்குறிப்பு கூறுகிறது. கூடுதலாக, மே 2016 முதல் டிசம்பர் 2020 வரை நிரந்தரக் குடியுரிமை பெற்ற கனேடியர்களில் 20% பேர் இந்தியாவில் பிறந்தவர்கள் என்று அது கூறியது.

கனடாவில் முதல் மொழியாக ஆங்கிலம் பேசுபவர்களின் சதவீதம் அதிகரித்து வருகிறது, 2011-ல் 74.8 சதவீதத்தில் இருந்து 2021-ல் 75.5% ஆக உள்ளது. இருப்பினும், பிற அதிகாரப்பூர்வ மொழியான பிரெஞ்சு மொழியின் பயன்பாடு 22.2 சதவீதத்தில் இருந்து 21.4 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது. இரண்டு அதிகாரபூர்வ மொழிகளிலும் சரளமாக பேசும் மக்களின் சதவீதம் 18% ஆக இருப்பதாக சில அறிக்கைகள் கூறுகின்றன.
 Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.