சென்னை அரும்பாக்கம் வங்கி கொள்ளையில் மேலும் 2.5 கிலோ நகை மீட்பு

சென்னை: அரும்பாக்கம் வங்கியில் கொள்ளை போன நகைகளில் மேலும் 2.5 கிலோ நகை, கொள்ளையன் சந்தோஷின் பாட்டி வீட்டில் இருந்து மீட்கப்பட்டது. சென்னை அரும்பாக்கத்தில் உள்ள ஃபெடரல் வங்கியில் கடந்த வாரம் கிலோ கணக்கில் தங்கம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது. கொள்ளையில் தொடர்புடைய காவல் ஆய்வாளர் அமல்ராஜ் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.