வாக்காளர் பட்டியலில் ஆதார் எண் சேர்ப்பது சொந்த விருப்பம்-தேர்தல் ஆணையம் மீண்டும் வலியுறுத்தல்

வாக்காளர் பட்டியலில் ஆதார் எண் சேர்ப்பது சொந்த விருப்பத்திலானது தான் எனத் தேர்தல் ஆணையம் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது.

ஆதார் எண் இணைக்காத காரணத்துக்காக வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து எந்தப் பெயரும் நீக்கப்படாது என்றும் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

வாக்காளர் பட்டியலில் ஆதார் எண் சேர்ப்பது, ஒருவரின் பெயர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் இருந்தால் அதைக் கண்டறிந்து நீக்குவதற்கு உதவியாக இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. 

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.