வறட்சியால் வெளிவந்த 11 கோடி ஆண்டுகள் பழமையான டைனோசர் தடங்கள்


டெக்சாஸ் பூங்காவில் 11.3 கோடி ஆண்டுகள் பழமையான டைனோசர் தடங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தடங்கள் 7 டன்கள் எடையுள்ள அக்ரோகாந்தோசரஸ் மற்றும் 44 டன்கள் எடையுள்ள சௌரோபோசிடான் வகை டைனோசர்களுக்கு சொந்தமானது.

டெக்சாஸில் ஏற்பட்ட கடும் வறட்சியால், ஆறு வறண்டு போனதால், டல்லாஸின் தென்மேற்கே உள்ள க்ளென் ரோஸில் உள்ள டைனோசர் பள்ளத்தாக்கு மாநில பூங்காவில் சுமார் 113 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய டைனோசர் தடங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பூங்கா வழியாக ஓடும் பலக்ஸி ஆறு (Paluxy) பல பகுதிகளில் வறண்டு தடங்களை வெளிப்படுத்தியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இது வழக்கமாக நீருக்கடியில் இருக்கும் மற்றும் பொதுவாக வண்டல்களால் நிரம்பியிருப்பதால், ஆற்றில் தண்ணீர் நிரம்பும்போது அவற்றை கண்ணுக்கு தெரியாததாக ஆக்குகிறது.

வறட்சியால் வெளிவந்த 11 கோடி ஆண்டுகள் பழமையான டைனோசர் தடங்கள் | Drought113 Million Old Dinosaur Tracks Texas Park

அறிக்கைகளின்படி, கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தடங்கள் அக்ரோகாந்தோசரஸ் (Acrocanthosaurus) மற்றும் சௌரோபோசிடான் (Sauroposeidon) ஆகிய இரண்டு டைனோசர்களுடையது.

ஒரு வளர்ந்த அக்ரோகாந்தோசரஸ் கிட்டத்தட்ட 7 டன்கள் (6,350 கிலோகிராம்) எடையும் 15 அடி (4.5 மீட்டர்) உயரமும் கொண்டிருக்கும். அதேபோல், ஒரு வளர்ந்த சௌரோபோசிடான் 60 அடி உயரம் மற்றும் 44 டன்கள் எடையுள்ளதாக இருக்கும்.

இந்த பூங்கா ஒரு காலத்தில் ஒரு பண்டைய கடலின் விளிம்பில் இருந்தது, அப்போது டைனோசர்கள் இங்குள்ள சேற்றில் கால்தடங்களை விட்டுச் சென்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வறட்சியால் வெளிவந்த 11 கோடி ஆண்டுகள் பழமையான டைனோசர் தடங்கள் | Drought113 Million Old Dinosaur Tracks Texas Park

இருப்பினும், இப்போது மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதால், இந்த அற்புதமான கண்டுபிடிப்பு நீண்ட காலம் நீடிக்காது. எனவே, சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தடங்கள் மீண்டும் நீருக்கடியில் மூடப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.

அமெரிக்க வறட்சி கண்காணிப்பு அறிக்கையின்படி, டெக்சாஸில் 60 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பகுதிகள் கடந்த வாரம் வறட்சியை அனுபவித்து வருகின்றன.

 சமீபத்தில், டெக்சாஸ் மாநிலம் வெப்ப அலைகளை அனுபவித்தது, அதிகப்படியான வெப்ப எச்சரிக்கைகளின் கீழ் லட்சக்கணக்கான மக்கள் தத்தளிக்கிறார்கள்.

வறட்சியால் வெளிவந்த 11 கோடி ஆண்டுகள் பழமையான டைனோசர் தடங்கள் | Drought113 Million Old Dinosaur Tracks Texas ParkDinosaur Valley Park / Paul Bake

வறட்சியால் வெளிவந்த 11 கோடி ஆண்டுகள் பழமையான டைனோசர் தடங்கள் | Drought113 Million Old Dinosaur Tracks Texas ParkDinosaur Valley Park / Paul Bake

வறட்சியால் வெளிவந்த 11 கோடி ஆண்டுகள் பழமையான டைனோசர் தடங்கள் | Drought113 Million Old Dinosaur Tracks Texas ParkSource link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.