இலங்கையில் (02.10.2022),கொவிட் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை

இலங்கையில் (02.10.2022),கொவிட் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.