6 மாதங்களில் ரூ.66,161 கோடி வணிக வரி வசூலித்து, வணிக வரித்துறை மற்றும் பதிவுத்துறை சாதனை

சென்னை: 6 மாதங்களில் ரூ.66,161 கோடி வணிக வரி வசூலித்து, வணிக வரி மற்றும் பதிவுத்துறை சாதனை படைத்துள்ளது. கடந்த ஏப்.1-ம் தேதி முதல் செப்.30-ம் தேதி வரை ரூ.66,161 கோடி வரி வருவாய் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டில் இதே நாள் வரை வசூலிக்கப்பட்ட ரூ.47,873 கோடியை விட ரூ.18,288 கோடி அதிகமாகும். வணிக வரி இந்திய மாநிலங்களில் 4-ம் இடத்தை பெற்றுள்ளது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.