ஜம்மு காஷ்மீரில் பல இடங்களில் மாலை 7 மணி வரை இணையதள சேவை முடக்கம்

ஜம்மு: ஜம்மு காஷ்மீரில் பல இடங்களில் இணையதள சேவை முடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ரஜோரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மாலை 7 மணி வரை இணையதள சேவை தற்காலிகமாக முடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.