செல்போன் தடை, ஆடைக் கட்டுப்பாடு.. நீதிமன்ற உத்தரவுகள் விரைவில் நடைமுறைக்கு வரும்.. திருச்செந்தூர் கோவில் நிர்வாகம் அறிவிப்பு


செல்போன் தடை, ஆடைக் கட்டுப்பாடு.. நீதிமன்ற உத்தரவுகள் விரைவில் நடைமுறைக்கு வரும்.. திருச்செந்தூர் கோவில் நிர்வாகம் அறிவிப்பு
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.