என்னை மறக்காமல் இருந்த தமிழ் உள்ளங்களுக்கு நன்றி: நளினி பேட்டி

வேலூர்: என்னை மறக்காமல் இருந்த தமிழ் உள்ளங்களுக்கு நன்றி என நளினி தெரிவித்துள்ளார். மேலும் மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.